במרכז של עירית גביש מתקיימים מרתונים לבחינות סימסטריאליות ולבחינות המגן והבגרות בכל המקצועות. במרכז של עירית גביש אנחנו עושים את העבודה הקשה והמורכבת וכל שנותר לתלמיד זה לשנן את החומר תוך הבנה ויישום טכניקות שהקננו לו במהלך המפגשים.
במסגרת מסלול המרתונים שלנו מקבלים התלמידים ערכות סיכום של החומר המתבססות על מיקוד החומר שנקבע על-ידי המורה בכתה או משרד החינוך (בעניין בחינות הבגרות). לקראת מועד הבחינה אנחנו מקיימים מספר מפגשי הערכות כאשר בכל מפגש עוסקים בנושאים שונים. בכל מפגש מקבל התלמיד את החומר הרלוונטי לאותו מפגש. החומר ערוך ומסוכם על-פי שיטת עירית גביש Tailor Made System, שיטה המקלה על זיכרון ושליפת החומר בעת הבחינה. במהלך כל מפגש מרתוני משלבים הקניית טכניקות חשיבה לסוגים שונים של שאלות שהופיעו בבחינות במועדים קודמים. יתרונם של המרתונים בריכוז החומר והפשטתו באופן נגיש ורלוונטי ביותר.