במרכז של עירית גביש אנחנו סוללים את הדרך למיצוי מקסימאלי של היכולות של כל תלמיד בעל קשיים מיוחדים בלימוד. אנחנו מיישמים את שיטת עירית גביש Tailor Made System, שבמקרים אלו עוקבת במדויק אחרי הנחיית והמלצות המאבחנים הפסיכודידקטים שאבחנו את התלמיד. אנחנו יוצרים קשר עם המאבחןת ומקבלים מהם הנחייה מקצועית מדויקת לגבי ההקלות שניתנו לתלמיד. בעקבות עבודת תשתית זו אצלנו בעירית גביש מקדמים את התלמיד והופכים את חווית הלימוד לידידותית ומוצלחת. אנחנו מצליחים להביא את אוכלוסיית התלמידים המתקשה למימוש עצמי גבוה תוך שימת דגש על הצרכים הרגשיים והקוגניטיביים של הילד.