אצל עירית גביש סוללים את הדרך להצלחה בכל המקצועות הנלמדים בבית הספר על-פי שיטת עירית גביש Tailor Made System, המתבססת על מתן מענה לכל צרכיו וקשייו של כל תלמיד הלומד במרכז. אנחנו נותנים תמיכה וליווי ידידותיים לתלמיד באנגלית, מתמטיקה, מדעים, אזרחות, היסטוריה, לשון, ספרות, מורשת ישראל ועוד. בכל מפגש התלמיד שותף בהחלטה לגבי החומר הנלמד. הליווי עשיר ומגוון ומתבסס על הבהרת והפשטת החומר הנלמד בכיתה, מתן עזרה בהכנת שיעורי בית ובהגשת עבודות. בנוסף, אנו נערכים עם התלמיד לבחנים ומבחנים.
אנו נערכים עם התלמיד לבחנים ומבחנים תוך יישום הטכניקות של שיטת עירית גביש המובילות אותו להצלחה מובטחת.